Psychoedukacja | Psychoterapia – oferta

Zachęcam do zapoznania się z ofertą mojego gabinetu psychologicznego. W razie dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu.

 • terapia traumy (PTSD, wydarzenia traumatyczne i krytyczne wydarzenia życiowe)
 • terapia zaburzeń lękowych (fobie, kompulsje, lęk uogólniony, lęk specyficzny)
 • terapia zaburzeń afektywnych (depresje egzogenne i endogenne)
 • terapia zaburzeń przystosowania (zaburzenia psychopatyczne, niedostosowanie społeczne,
 • problemy adaptacji w pracy, szkole, nowym miejscu zamieszkania)

wsparcie

 

Diagnoza:

 • diagnoza osobowości
 • diagnoza inteligencji
 • diagnoza zaburzeń psychicznych

konsultacje i poradnictwo - pomoc w rozpoznawaniu mocnych stron, źródeł wsparcia, nazywania możliwości i umiejętności w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności i wyzwań (poszukiwanie i zmiana pracy/szkoły, problemy w relacjach z innymi, radzenie sobie z emocjami etc.).

Formy pomocy grupowej:

 1. Grupy wsparcia dla kobiet
 2. Grupy terapeutyczne
 3. Treningi umiejętności społecznych
 4. Treningi umiejętności wychowawczych
 5. Treningi komunikacji

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w 6-10-cio osobowych grupach.

Formy pracy z rodziną:

 1. Sesje rodzinne
 2. Wizyty domowe
 3. Treningi komunikacji dla rodziny

 

Trening komunikacji

Podczas treningu komunikacji rozpoznamy nasze wzorce komunikowania się, sygnały, które wysyłamy oraz sposób, w jaki odbieramy to, co przekazują nam inni. Przyjrzymy się także, jak dochodzi do nieporozumień i jak sobie radzić z takimi sytuacjami. Nauczymy się spójnie przekazywać osobom swoje emocje i poglądy. Zachęcam do skorzystania z treningu komunikacji. Z pewnością nabyte umiejętności przydadzą się w życiu prywatnym i zawodowym.

Diagnoza zaburzeń psychicznych

Zaburzenia psychiczne są bardzo powszechne i ich liczba stale rośnie. Im wcześniej choroba zostanie rozpoznana, tym większa szansa na satysfakcjonujące życie. Oferuję kompleksową diagnozę zaburzeń psychicznych oraz ocenę sprawności procesów poznawczych. Następnie wskażę drogę rozwoju za pomocą psychoterapii i/lub farmakologii.