Psychoedukacja Lidia Chylewska-Barakat – Toruń

osoba na łące

Największy wpływ na to kim jestem jako psycholog i psychoterapeuta miała moja praca w Syrii z osobami, które doświadczyły wojny. Dzięki tym, którzy przeszli niewyobrażalne krzywdy i straty, nauczyłam się, że w każdym z nas jest moc, z której najczęściej nie zdajemy sobie sprawy. By ta moc mogła się ujawnić, potrzebujemy drugiego człowieka. Mam to szczęście i możliwość, by czasem być tym wspierającym człowiekiem, dla kogoś, kogo to szczęście ominęło.
Po powrocie do Polski w 2012 roku z bólem odkryłam, że ludzie dookoła mnie doświadczają czasem jeszcze większych krzywd i strat, niż Ci, którzy doświadczają wojny i którymi niestety nie zajmują się organizacje udzielające pomocy. To takimi osobami zajmuję w gabinecie i firmie, którą wtedy otworzyłam, by od czegoś zacząć po 10 latach nieobecności w kraju. Ta przygoda trwa do dziś.

Moje publikacje

CHYLEWSKA-BARAKAT Lidia, Przejawy różnych form stresu u dzieci szkolnych i przedszkolnych, Wydawnictwo WSPT, www.przyszlynauczyciel.wspt.pl,  Konin, 2014, s. 3-14
Eloul L., Quosh C., Ajlani R., Avetisyan N., Barakat M.,(Chylewska) Barakat L., Ikram M., Shammas L. & Diekkamp V. (2013). Inter-agency coordination of mental health and psychosocial support for refugees and people displaced in Syria. Intervention. Vol. 11, No. 3. Page 340 - 348
CHYLEWSKA-BARAKAT Lidia, Agresja a psychologiczne aspekty płci w perspektywie rozwjowej, w: Interdyscyplinarne studia nad płcią: Od polaryzacji płciowej ku depolaryzacji rodzajowej. Red.: Aleksandra Hulewska, Aleksandra Jasielska, Michał Ziarko. - Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2002

CHYLEWSKA-BARAKAT Lidia,  Przemoc małżeńska w kontekście ról i stereotypów płci, w: Interdyscyplinarne studia nad płcią: Od polaryzacji płciowej ku depolaryzacji rodzajowej. Red. Aleksandra Hulewska, Aleksandra Jasielska, Michał Ziarko. Poznań,  Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2002

CHYLEWSKA-BARAKAT Lidia, BARAKAT Mouta: Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy między małżonkami, w: Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk (red. naukowa), Poznań : Wyd. Fundacji Humaniora, 2001, s. 71-86

CHYLEWSKA-BARAKAT Lidia, BARAKAT Mouta: Nie ma magicznych recept przeciw przemocy, Edukacja i Dialog, 2001, nr 3, s. 51-58

CHYLEWSKA-BARAKAT Lidia, BARAKAT Mouta: Strategie redukcji agresji w szkole, Edukacja i Dialog, 2000, nr 5, s. 35-39

BARAKAT, M.; CHYLEWSKA, L.(1998); Przemoc małżeńska, w: Elementy psychologii klinicznej, T. IV red. B. Waligóra, Wydawnictwo Naukowe UAM, 145 -157